USTAWIENIA RODZINNE Z DR SLAWOMIREM SÓWKĄ

Trzeba mieć cierpliwość! Do tego, co w sercu nie rozwiązane. I trzeba spróbować pokochać pytania. Jak zamknięte pokoje. I jak książki napisane w obcym nam języku. Bo chodzi o to, żeby przeżyć wszystko. Kiedy się żyje pytaniami, to może żyje się krok po kroku. Nie zauważając nawet, jak pewnego dnia odpowiedzi same przekraczają próg naszego życia. – Rainer Maria Rilke

Dusza kocha piękno i ład. Kiedy jesteśmy dostrojeni do naszej duszy, udaję się być pogodzonym z sobą a inni czują się dobrze w naszej obecności. Konstelacje rodzinne to ścieżka do miłości i ładu, która umożliwia syntezę tego, co świadome i tego, co nieświadome w naszym życiu.

Dla wszystkich, którzy pragną być pogodzeni ze sobą i bliskim otoczeniem warsztaty te są szansą pozbycia się starych uwikłań i blokad. Ustawienia pokazują w jasny i wyczuwalny sposób jak emocjonalne przyzwyczajenia, wewnętrzne krajobrazy i zakres działania powiązane są ze znaczącymi wydarzeniami w rodzinie, naszymi przodkami i innymi osobami. Zmiany działają na wszystkie części systemu, nawet jeśli tylko jedna osoba „zamawia” nowe pole energetyczne.

Sławomir Sówka ma silną, skoncentrowaną energię i potrafi przeprowadzić grupę w bezpieczny sposób przez ustawienia (wszystkie tematy). Jego wgląd i skupienie dotyczy zarówno grupy jak i pojedynczego człowieka. Każdy coś otrzymuje w takim ustawieniu. Sławomir Sówka ma zarówno silny element męski jak i żeński, łączy jasność i zdecydowanie z intuicją, która go prowadzi. Ma naturalne silne połączenie ze swoją duszą, dzięki czemu dociera do kluczowych problemów w życiu danego człowieka.

Ustawienia rodzinne oparte są na działaniu pól morficznych i fenomenów kolektywnych naukowo zbadanych przez Ruperta Sheldrake’a. Przemian doznają wszystkie części systemu, również wtedy, kiedy jedna osoba „zamawia” nowe pole energetyczne służące przemianom w rodzinie.

Punktem wyjściowym ustawień rodzinnych są obok intencji, obciążające wydarzenia w życiu rodzinnym dotyczące zarówno nas osobiście, jak i naszych przodków. Emocjonalna treść traumy, ciężkiej choroby, przedwczesnej lub nienaturalnej śmierci lub innych przypadków losowych może być przekazywana na następne pokolenie w formie trudnych emocji. Konsekwencjami tego rodzaju uwikłań w losy przodków i innych osób mogą być nieracjonalne lęki, wewnętrzny niepokój, poczucie bezsilności, depresja czy osamotnienie. Odkrywanie swojego duchowego dziedzictwa oraz połączeń z przodkami często przynosi ulgę, pogodzenie i staje się źródłem nowych sił i zasobów oraz stwarza nowe przestrzenie do rozwoju.

Widząc, słysząc i czując nowe ustawienie, nowy ład, możesz pojednać się z samym sobą, swoim otoczniem i stworzyć więcej miejsca na coś nowego!

Na zajęciach, m. in.:
• Uwalnianie uwikłań z przodkami i innymi osobami
• Odnajdywanie rozwiązań konfliktów na głębszym poziomie
• Uzdrawianie sytuacji kiedy dzieci stają się rodzicami lub partnerami swoich rodziców
• Rozwiązywanie więzi z wcześniejszymi partnerami i partnerkami
• Odnowa kobiecości & męskości, odbudowa zdrowych relacji, miłość szczęśliwa
• Łaciate rodziny – praca nad relacjami w rodzinach, w których partnerzy wychowują dzieci z poprzednich
związków
• Relacje z rodzicami, konflikty wielopokoleniowe
• ustawienia systemowe zwiazane z rozwojem firmy, dynamiką w zespole etc.

Ustawienia rodzinne na figurkach
Istnieje możliwość ustawienia rodzinnego w ramach sesji indywidualnej.

Coś dla relaksu
Ustawienia kończą się ustawienia relaksującym koncertem na gongach, który pozwala jeszcze lepiej zintegrować zebrane doświadczenia i wyjść z ról reprezentatów.

NEWSLETTER